WALK AWAY AUTO LOCK HONDA CITY 2020

Walk Away Auto lock Honda City 2020

การทำงานคือเมื่อกุญแจห่างจากรถประมาณ 3 เมตรขึ้นไประบบประตูจะล็อคให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องกดที่รีโมท เป็นอีกหนึ่งความปลอดภัย ที่ช่วยเรื่องกันลืมกดล็อคประตู เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ารถล็อคหรือยัง นอกจากต้องกดรีโมทล็อคอีกครั้งนึงเพื่อความมั่นใจแต่ในระบบนี้ไม่ต้องห่วงเพราะรถจะล็อคให้อัตโนมัติอยู่แล้วเมื่อกุญแจห่างจากรถ 3 เมตรดังข้อความกล่าวข้างต้น สำหรับงานติดตั้งเป็นรูปแบบไม่ต้องตัดต่อสายไฟเพียงแต่ลงโปรแกรมเปิดระบบก็สามารถใช้งานได้เลย ไม่มีส่งผลข้างเคียงใดๆในรถยนต์ เพราะเป็นระบบที่ฮอนด้าจะทำมารองรับในอนาคตแน่นอน เพียงแต่ไม่ใส่ระบบนี้มาให้สำหรับรถยนต์ในไตรมาสนี้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments