ติดตั้งเซนเซอร์ถอยหลัง HONDA CR-V G5 MC

ติดตั้งเซนเซอร์ถอยหลัง HONDA CR-V G5 MC

Ultrasonic sensor 8 จุดหน้าหลัง HONDA CR-V G5 MC

การทำงานและการตรวจจับ

  • ระยะ 70-100CM จะมีเสียงดัง ตึ๊ดๆดังห่าง ประมาณ 1 วินาที
  • ระยะ 50cm จะมีเสียงดัง ตึ๊ดๆ ดัง 2 ครั้งต่อ 1 วินาที
  • ระยะ 30 CM จะมีเสียงดัง ตึ๊ดๆยาวๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments