เซนเซอร์ถอยหลัง HONDA CRV G5 Ultrasonic sensor 8 จุดหน้าหลัง

Ultrasonic sensor 8 จุดหน้าหลัง HONDA CRV G5

การทำงานและการตรวจจับ

– ระยะ 70-100CM จะมีเสียงดัง ตึ๊ดๆดังห่าง ประมาณ 1 วินาที
– ระยะ 50cm จะมีเสียงดัง ตึ๊ดๆ ดัง 2 ครั้งต่อ 1 วินาที
– ระยะ 30 CM จะมีเสียงดัง ตึ๊ดๆยาวๆ

งานติดตั้งไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆนะครับ ทำปลั๊กเสียบตรงรุ่นเลยครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments