เซนเซอร์ ULTRA SONIC SENSOR HONDA CR-V G6

เซนเซอร์ ULTRA SONIC SENSOR HONDA CR-V G6 ตรงรุ่นไม่ตัดต่อสายไฟ ปลั๊กเสียบตรงรุ่น

Ultrasonic sensor 8 จุดหน้าหลัง
การทำงานและการตรวจจับ ระยะ 70-100CM จะมีเสียงดัง ตึ๊ดๆดังห่าง ประมาณ 1 วินาที
ระยะ 50cm จะมีเสียงดัง ตึ๊ดๆ ดัง 2 ครั้งต่อ 1 วินาที
ระยะ 30 CM จะมีเสียงดัง ตึ๊ดๆยาวๆ

งานติดตั้งไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆนะครับ ทำปลั๊กเสียบตรงรุ่นเลยครับ

ราคาอยู่ระหว่างช่วง 11,500 บาท 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม