เปลี่ยนจอ ANDROID MITSUBISHI PAJERO SPORT

Mitsubishi Pajero Sport 2023 รุ่นปรับปรุงใหม่ (กล่อง CANBUS)

  • เซ็นเซอร์โชว์ที่หน้าจอวิทยุ ตามรูปรถ ของเดิมปกติไม่โชว์ (รุ่นก่อนทำไม่ได้)
  • ในรถยนต์ Pajero 2023 จะมีเพาเวอร์แอมป์ มาให้ด้วย สามารถใช้งานร่วมกันได้ (รุ่นก่อนทำไม่ได้)
  • ข้อมูลนาฬิกา รายชื่อเพลง Bluetooth ขึ้นหน้าปัด เรือนไมล์ (รุ่นก่อนทำไม่ได้)

สำหรับรถยนต์ Pajero 2023 รุ่นพิเศษจะมีเพาเวอร์แอมป์มาจากโรงงาน เพาเวอร์แอมป์รุ่นนี้จะถูก คอนโทรลด้วยสัญญาณ IE bus ในการเปิดปิด ไม่ได้ใช้ไฟรีโมท 12 โวลท์ในการสั่งเปิดปิด ดังนั้นกล่อง

กล่อง CANBUS รุ่นนี้จะรองรับครอบคลุม ทั้งหมดของ ระบบรถยนต์

โดยปกติแล้วรูปเซ็นเซอร์จะไม่โชว์แต่หลังจากทำการติดตั้งชุดอุปกรณ์ตรงรุ่นแล้วรูดเซ็นเซอร์ก็จะขึ้นปรากฏที่หน้าจอวิทยุ Android ให้อัตโนมัติ

โดยปกติแล้วรูปเซ็นเซอร์จะไม่โชว์แต่หลังจากทำการติดตั้งชุดอุปกรณ์ตรงรุ่นแล้วรูดเซ็นเซอร์ก็จะขึ้นปรากฏที่หน้าจอวิทยุ Android ให้อัตโนมัติ

โดยปกติแล้วรูปเซ็นเซอร์จะไม่โชว์แต่หลังจากทำการติดตั้งชุดอุปกรณ์ตรงรุ่นแล้วรูดเซ็นเซอร์ก็จะขึ้นปรากฏที่หน้าจอวิทยุ Android ให้อัตโนมัติ

โดยปกติแล้วรูปเซ็นเซอร์จะไม่โชว์แต่หลังจากทำการติดตั้งชุดอุปกรณ์ตรงรุ่นแล้วรูดเซ็นเซอร์ก็จะขึ้นปรากฏที่หน้าจอวิทยุ Android ให้อัตโนมัติ

โดยปกติแล้วรูปเซ็นเซอร์จะไม่โชว์แต่หลังจากทำการติดตั้งชุดอุปกรณ์ตรงรุ่นแล้วรูดเซ็นเซอร์ก็จะขึ้นปรากฏที่หน้าจอวิทยุ Android ให้อัตโนมัติ

นาฬิกาก็จะขึ้น แสดงผลที่เรือนไมล์ให้อัตโนมัติเหมือนระบบเดิมทุกอย่าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม