เพิ่มกล้องถอย มองหลัง ISUZU D-MAX 2024

เพิ่มกล้องถอย มองหลัง ISUZU D-MAX 2024 รถยนต์ d-max 2024 ในบางรุ่นจะแถมจอมาจากโรงงานแต่ไม่แถมกล้องมองหลังให้สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้โดยใช้กล้องระบบ ntsc เชื่อมต่อกับหน้าจอวิทยุเดิม ภาพกล้องถอยหลังก็จะสามารถแสดงผลที่หน้าจอได้ รูปแบบการติดตั้ง เป็นปลั๊กเสียบ ตรงรุ่น ไม่ต้องตัดต่อสายไฟ เหมือนเดิม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

แผนที่ร้านติดตั้ง