เซนเซอร์ ULTRA SONIC SENSOR HONDA CIVIC G11 FE

เซนเซอร์ ULTRA SONIC SENSOR HONDA CIVIC G11 FE ตรงรุ่นไม่ตัดต่อสายไฟ ปลั๊กเสียบตรงรุ่น

Ultrasonic sensor 8 จุดหน้าหลัง
การทำงานและการตรวจจับ ระยะ 70-100CM จะมีเสียงดัง ตึ๊ดๆดังห่าง ประมาณ 1 วินาที
ระยะ 50cm จะมีเสียงดัง ตึ๊ดๆ ดัง 2 ครั้งต่อ 1 วินาที
ระยะ 30 CM จะมีเสียงดัง ตึ๊ดๆยาวๆ
งานติดตั้งไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆนะครับ ทำปลั๊กเสียบตรงรุ่นเลยครับ

แผนที่ร้านติดตั้ง