สายแปลง USB C TO HDMI ยาว 5 เมตร

สายแปลง USB C TO HDMI ยาว 5 เมตร สำหรับต่อจอ ANDROID เชื่อมต่อเพดานด้านหลัง หรือจะหลังหมอน

แผนที่ร้านติดตั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม