BLIND SPOT MONITORING HONDA ACCORD G9 BSM

ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาในกรณีที่มีรถวิ่งแซง มาทั้งด้านซ้ายและขวา จะมีรูปสัญลักษณ์ไฟเกิดขึ้นที่กระจกมองข้างด้านใดด้านหนึ่งที่มีรถวิ่งแซงมา หรือหากกรณีเราต้องการเปลี่ยนเลนโดยการเปิดไฟเลี้ยว ถ้ามีรถวิ่งแซงขึ้นมา ก็จะมีเสียงเตือนพร้อมไฟกระพริบที่กระจก ให้อัตโนมัติ เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ มีความปลอดภัยในการ เปลี่ยนเลนส์ หรือเตือนรถที่วิ่งแซงมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments